gói phụ kiện cắm trại của mitsubishi triton

  1. admin

    Mitsubishi Triton có thêm gói phụ kiện phục vụ cắm trại

    Mẫu bán tải Mitsubishi Triton có thêm gói phụ kiện phục vụ các chuyến đi xa như lều, mái hiên, nguồn cấp nước. Mẫu bán tải Mitsubishi Triton (còn có tên L200 tại một số thị trường) vừa có thêm gói phụ kiện phục vụ cho những chuyến thám hiểm hoặc cắm trại. Mẫu bán tải Mitsubishi Triton...
Bên trên